Vi heter Andreas och Therése och driver Engagården i Täfteå strax norr om Umeå.

Vi driver gården som ett småskaligt lantbruk vid sidan av våra ordinarie jobb.

För oss är det viktigt att hålla landskapen öppna och kunna bidra med lokalproducerade livsmedel.

Vi brukar i dagsläget ca 30ha åkermark som vi har restaurerat och tagit i bruk från att de tidigare varit obrukade sedan länge.

Våra djur och deras välmående står självklart i centrum för oss.