Välkommen till Engagården!


Vi är ett litet småskaligt lantbruk med nötdjur och lamm.

Vi föder upp lamm av rasen Texel/Finull och nöt av rasen Aberdeen Angus. 


Vår filosofi är att producera kött till hög kvalitet med god djurhållning och miljö i fokus. Våra djur får växa långsamt och utfodras i huvudsak på gräs vilket ger ett smakrikt kött av hög kvalitet.


Djurens bete bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald. Djur som får gå ute och äta det som de är biologiskt anpassade för mår bra och är friska.


Öppettider: Kontakta oss innan ert besök