Glada djur

För oss är det viktigt med en god djurhållning där djuren har stora ytor att röra sig på.


Våra får och vår nötdjursbesättning av rasen Angus går självklart i beteshagar från maj/juni till oktober.


På vintern går nötdjuren i en lösdrift där de själv bestämmer om de vill vara utomhus eller gå in och lägga sig och mysa i ströbädden inne i ladugården. Våra får bor inomhus vintertid med väl tilltagna ytor.


Både våra lamm och nötdjur föds i huvudsak upp på gräs och får växa långsamt för att köttet ska få fin marmorering och rikt innehåll på omega 3.


Betesstrategi

Under sommarbetet tillämpar vi rotation och växelbete för ett effektivare och smakligare bete för djuren.


Detta innebär att vi har beteshagar som är indelade i sektioner som vi flyttar djuren mellan.


På så sätt betar djuren effektivare och det hinner bli god tillväxt på betet innan djuren flyttas tillbaka till samma sektion igen.


Det glädjer oss att se hur den biologiska mångfalden ökar efter att djuren har börjat beta markerna.